Công ty tnhh sobicargo

Chuyên Nghiệp - Tận tâm - Hiệu quả

VietnameseEnglish

Chính sách vận chuyển hàng nhập

SOBIC Trân trọng và cảm ơn Quý khách hàng đã, đang và sẽ đồng hành, sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua, để thuận tiện hơn trong việc giao dịch cũng như thống nhất về quy trình và dịch vụ, dưới đây là một số điều khoản sẽ có trong hợp đồng dịch vụ của Sobic và các Quý khách hàng.

Bên A là đại diện Công Ty CP TM và DV Vận Chuyển Sobic, Bên B là đại diện khách hàng (cá nhân hoặc tổ chức) sử dụng dịch vụ.

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

 • Hàng Hóa: Là bất cứ tài sản nào (trừ bất động sản) hợp pháp, được phép trao đổi, mua bán, lưu thông, xuất khẩu hay nhập khẩu theo pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia nơi hàng hóa được xuất khẩu hay nhập khẩu.
 • Dịch Vụ: Là dịch vụ chuyển phát, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ mua hộ và các dịch vụ khác theo Hợp đồng này.

ĐIỀU 2: PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bên A đồng ý cung cấp và Bên B đồng ý sử dụng Dịch Vụ của Bên A bao gồm dịch vụ vận chuyển quốc tế, dịch vụ mua hộ và các dịch vụ giá trị gia tăng khác theo yêu cầu và thỏa thuận của hai bên.

ĐIỀU 3: PHÍ DỊCH VỤ

 • Phí dịch vụ áp dụng theo Phụ lục giá được các bên xác nhận tại từng thời điểm. Phụ lục giá là một phần không tách rời của Hợp Đồng này.
 • Trọng lượng tính cước áp dụng theo quy định của IATA: Trọng lượng tính cước là mức cân nặng lớn hơn của trọng lượng thực và trọng lượng tính theo thể tích (Volume Weight = Length (cm) x Width (cm) x Height (cm)]/6000

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

 • Bên B sẽ thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của Bên A bằng tiền Việt Nam đồng với các thông tin chi tiết tài khoản như sau:

Chủ tài khoản thụ hưởng:

Số tài khoản VNĐ:                                                                  Mở tại:

Trong trường hợp có sự thay đổi về thông tin tài khoản, Bên A sẽ thông báo cho Bên B bằng văn bản.

 • Bên B phải thanh toán 100% giá trị dịch vụ của từng lô hàng cho Bên A bằng tiền VNĐ (tỉ giá theo quy định của công ty) trong vòng 01 ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo giao hàng cho Bên B.

ĐIỀU 5: YÊU CẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA

 • Hàng Hóa không thuộc các đối tượng bị cấm, bị hạn chế vận chuyển/lưu hành nhập khẩu theo pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia nơi hàng hóa được xuất khẩu.
 • Hàng Hóa phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ đi kèm khác theo quy định của pháp luật để đảm bảo vận chuyển/lưu hành, bao gồm nhưng không giới hạn như giấy chứng nhận xuất xứ của Hàng Hóa, chứng từ kiểm dịch (nếu áp dụng), giấy tờ liên quan đến chứng minh sở hữu của Hàng Hóa, giấy tờ có liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
 • Hàng Hóa phải phù hợp với các quy định của các hãng hàng không, các quy định vận chuyển hàng đường bộ, đảm bảo không gây nguy hại đến phương tiện vận chuyển, con người, tài sản và hàng hoá khác trong quá trình vận chuyển.
 • Hàng Hóa được đóng gói, đánh dấu, dán nhãn theo đúng quy cách phù hợp với việc vận chuyển.
 • Hàng Hóa phải phù hợp với các quy định của pháp luật về vận chuyển và giao nhận.

ĐIỀU 6: GIAO NHẬN HÀNG HÓA

 • Thời gian giao nhận Hàng Hóa:

Theo yêu cầu của Bên B và thỏa thuận của hai bên tùy từng thời điểm.

 • Phương thức giao nhận Hàng Hóa:

Các Bên sẽ giao nhận Hàng Hóa theo phương thức nguyên kiện không tách lẻ sản phẩm hoặc đóng gói lại SP theo thoả thuận cụ thể của từng dịch vụ mà Khách hàng yêu cầu

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A.

 • Quyền của Bên A
 • Kiểm tra Hàng Hóa của Bên B trước khi chấp nhận vận chuyển.
 • Thu cước và phí dịch vụ từ Bên B theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này.
 • Từ chối cung cấp dịch vụ khi Bên B vi phạm quy định của pháp luật và các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.
 • Nghĩa vụ của Bên A
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về Dịch Vụ cho Bên B.
 • Cung cấp DV cho Bên B theo đúng quy định của Hợp Đồng này và theo quy định của pháp luật.
 • Thông báo cho Bên B về các chi phí phát sinh (nếu có) và chỉ tiếp tục thực hiện dịch vụ sau khi đã được Bên B xác nhận bằng email/văn bản.
 • Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Bên B về Dịch Vụ theo chính sách của Bên A và theo quy định của pháp luật.
 • Hỗ trợ và/hoặc cùng với Bên B làm việc với công ty bảo hiểm để yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường thiệt hại cho Hàng Hóa bị tổn thất (nếu có).
 • Thông báo cho Bên B bằng văn bản các chính sách cung cấp Dịch Vụ áp dụng đối với Bên B như ưu đãi, khuyến mãi… (nếu có) và thời gian áp dụng các chính sách nêu trên.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật và của Hợp Đồng này.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B.

 • Quyền của Bên B:
 • Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin đầy đủ về Dịch Vụ.
 • Được đảm bảo an toàn và an ninh thông tin đối với Hàng Hóa.
 • Yêu cầu Bên A giải quyết khiếu nại về Dịch Vụ.
 • Được bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.
 • Nghĩa vụ của Bên B:
 • Bên B phải thanh toán cho Bên A tất cả các chi phí và bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có) trong trường hợp Bên B hủy bỏ yêu cầu dịch vụ hoặc không đến nhận Hàng Hóa hoặc từ chối nhận Hàng Hóa.
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác các hóa đơn, chứng từ, thông tin cần thiết liên quan đến Hàng Hóa như quy định tại Điều 5 Hợp Đồng này (bao gồm nhưng không giới hạn như trọng lượng, nội dung Hàng Hóa, họ và tên, địa chỉ cụ thể, số điện thoại… của người gửi và nhận hàng) để Bên A xác nhận và thực hiện dịch vụ vận chuyển, thông quan Hàng Hóa. Chịu trách nhiệm đối với Hàng Hóa trước pháp luật, đặc biệt là tính hợp pháp của Hàng Hóa và nguồn gốc xuất xứ của Hàng Hóa.
 • Chịu trách nhiệm đóng thùng/gói cho phù hợp với điều kiện vận chuyển và chịu trách nhiệm đối với Hàng Hóa bị hư hỏng do đóng gói không đúng quy cách.
 • Cung cấp cho Bên A đầy đủ các chỉ dẫn liên quan đến Hàng Hóa và cách bảo quản Hàng Hóa trong quá trình giao nhận và vận chuyển.
 • Để đảm bảo an toàn cho Hàng Hóa trong quá trình vận chuyển, Bên B sẽ ủy quyền cho Bên A mua bảo hiểm cho Hàng Hóa nếu có nhu cầu.
 • Bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu Bên A phải chịu thiệt hại phát sinh do lỗi của Bên B theo quy định của Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.
 • Thanh toán đầy đủ cước phí đã sử dụng theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Hợp Đồng này.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo giao hàng của Bên A mà Bên B không thanh toán phí dịch vụ cho Bên A thì Bên B đồng ý để Bên A có quyền thanh lý lô hàng hóa đó để bù đắp các chi phí và tổn thất phát sinh cho Bên A.

 • Tuân thủ quy định của pháp luật và của Hợp Đồng này.

ĐIỀU 9: QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 • Đối với trường hợp hàng hóa bị mất, thất lạc.
  • Bồi thường 100% hàng hoá theo giá trị kê khai/hoá đơn nếu KH mua bảo hiểm. Phí BH 1%
  • Trường hợp không mua bảo hiểm bồi thường tối đa gấp 3 lần cước vận chuyển quốc tế
  • Trong trường hợp KH dùng dịch vụ vận chuyển không cung cấp invoice sẽ được coi không xác định trị giá đơn hàng và bồi thường tối đa gấp 3 lần cước vận chuyển quốc tế

Với hàng mua hộ/thanh toán hộ KH được bảo hiểm 100% mà không phải thêm phí bảo hiểm

9.2 Trường hợp bị hư hỏng, mất mát một phần : Bồi thường = tỷ lệ % đã mất, hư hỏng * mức giá trị của hàng hóa theo Invoice kèm theo hàng.

 • Rách, vỡ, ướt thùng hàng của nhà sản xuất 5-20%: 5% giá trị hang
 • Hàng hóa bị bể vỡ, móp, hư hại từ 21% đến 50%: 20% giá trị hang
 • Hàng hóa bị bể vỡ, móp, hư hại từ 51% đến 100%: 30-70% giá trị hàng

Đối với hàng cũ, hàng dễ vỡ, dễ móp méo như đồ gốm sứ. thủy tinh, vỏ nhôm, hộp đồ chơi,….công ty bồi thường theo giá trị nếu mất mát hoặc bị thất lạc nhưng không chịu trách nhiệm bồi thường hàng bị vỡ hoặc móp méo nếu hàng hóa không được đóng theo quy cách với hàng dễ vỡ.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

 • Các Bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Hợp Đồng này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Mọi sửa đổi bổ sung Hợp Đồng phải được Các Bên đồng ý và lập thành văn bản. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung sẽ được lập thành Phụ lục Hợp Đồng và sẽ là một phần không tách rời của Hợp Đồng này.
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu xảy ra tranh chấp Các Bên sẽ tiến hành thương lượng trên tinh thần đảm bảo quyền lợi của Các Bên. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp mà không thể giải quyết bằng thương lượng thì mỗi bên đều có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Các chi phí liên quan đến tố tụng bao gồm nhưng không giới hạn án phí, phí luật sư… sẽ do bên thua kiện chi trả.
 • Hợp Đồng này chấm dứt khi:
 1. Hai Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp Đồng
 2. Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn.
 3. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Hợp Đồng này.

Trên đây là các điều khoản dành cho hai bên khí giao kết sử dụng dịch vụ, khách hàng trước khi tham khảo dịch vụ cần tham khảo các điều khoản này và có thể liên hệ tới Sobic để nhận giải đáp mọi thắc mắc liên quan.

Bài viết liên quan